Europejska Baza Produktów EST

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2009

Obowiązek zamieszczania informacji w Bazie EST

Zgodnie z zapisem umowy finansowej z roku 2008 i lat następnych o upowszechnianiu efektów programu „Uczenie się przez całe życie” beneficjenci programu sektorowego Comenius mają obowiązek zamieszczania informacji o produktach końcowych ich projektów w ogólnoeuropejskiej bazie European Shared Treasure (Europejska Baza Produktów EST).

Ostateczną datą dokonania obowiązkowego wpisu do bazy EST jest 30 września w drugim roku realizacji projektu (ta sama data obowiązuje dla raportów końcowych).

Dostępna w Internecie baza European Shared Treasure (Europejska Baza Produktów EST) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, nad którego realizacją pieczę sprawuje Komisja Europejska. Od niedawna baza zwiększyła swój zasięg, a jej uzupełnianie należy do obowiązków beneficjentów programu Comenius w całej Europie.

Nasze przedsięwzięcie adresowane jest do trzech grup odbiorców

  • Narodowych Agencji programu „Uczenie się przez całe życie”,
  • instytucji, organizacji i przedsiębiorstw aplikujących do programów Comenius, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci,
  • użytkowników publicznych, a więc m.in.: szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, władz samorządowych i oświatowych, Komisji Europejskiej, przedstawicieli mediów.

Baza EST zawiera informacje o

  • projektach partnerskich programów Comenius, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci,
  • instytucjach wnioskujących i koordynujących projekty,
  • grupach partnerskich realizujących projekty,
  • produktach końcowych powstałych w trakcie realizacji projektów,
  • dostępności produktów.

Baza EST to system baz prowadzonych i administrowanych przez Narodowe Agencje programu „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki temu użytkownicy zainteresowani zdobyciem informacji na temat danego projektu realizowanego w ich kraju, mogą skorzystać z wersji bazy dostępnej w ich języku narodowym. Jednocześnie, dla każdego projektu dostępne są informacje w języku roboczym, co umożliwia upowszechnienie jego efektów na poziomie europejskim.

Hasło do Bazy EST

Narodowe Agencje z odpowiednim wyprzedzeniem przesyłają swoim beneficjentom hasła umożliwiające rejestrację produktów wypracowanych podczas realizacji projektu. Szczególnie zachęcamy do rejestracji produktów końcowych, które mogą okazać się przydatne innym nauczycielom, szkoleniowcom, trenerom, edukatorom, a więc osobom pracującym w obszarach, których dotyczą Partnerskie Projekty Szkół oraz Partnerskie Projekty Regio. Zależy nam na tym, aby efekty Państwa pracy mogły posłużyć uczniom i nauczycielom w całej Europie, zapewniając tym samym trwałość zakończonym projektom i zebranym przez Państwa doświadczeniom.

Dodatkowo informacje o projektach i produktach zamieszczane w bazie EST będą dostępne za pośrednictwem platformy EVE – narzędzia Komisji Europejskiej służącego upowszechnianiu efektów programów realizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury.

Logowanie do Bazy EST

Logowanie do bazy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.est.org.pl. Jako nazwy użytkownika (loginu) używają Państwo numeru projektu, hasło otrzymane od Narodowej Agencji pozwala na edycję opisu projektu i produktów powstałych w trakcie realizacji działań oraz na ich zakończenie. Pracownicy Narodowej Agencji oceniający Państwa raporty końcowe będą korzystać z bazy EST przy ocenie stopnia realizacji umowy podpisanej z Narodową Agencją.